[Drive] Dọn dẹp Drive Cleanup

Một tùy chọn Dọn dẹp ổ đĩa mới đã có sẵn trong Bitrix24 của bạn! Bạn có thể tìm thấy nó trong Bitrix24.Drive > Drive Cleanup. Nhấp vào Bắt đầu quét để xem nội dung hiện đang được lưu trữ trong tài khoản Drive của bạn. 

Sau khi quá trình quét hoàn tất, bạn sẽ thấy 2 chế độ xem có sẵn: Đơn giản (dành cho tất cả người dùng tài khoản) & Nâng cao (khả dụng cho quản trị viên) .

Chế độ Đơn giản hiển thị bộ nhớ Drive của tôi của bạn. Hệ thống sẽ đề xuất dọn dẹp an toàn: thùng rác & các tệp không sử dụng.

Chuyển sang Chế độ Nâng cao để biết thêm chi tiết. Chế độ xem chế độ nâng cao sẽ khác đối với quản trị viên tài khoản & người dùng đơn giản:

Drive Cleanup cho phép Xóa các phiên bản tệp không sử dụng:

Một tùy chọn hữu ích khác là Gửi thông báo: ví dụ: nếu bạn thấy một trong những người dùng tài khoản của mình có quá nhiều chiếm dung lượng với các phiên bản không sử dụng hoặc các tệp cũ, bạn có thể gửi thông báo cho anh ấy.

Có thể bật chế độ quản trị viên cho phần Dọn dẹp ổ đĩa \ trong bánh răng cài đặt:

Exit mobile version