fbpx

CyberPanel Package

QUẢNG CÁO

Tạo package:

Các gói trên CyberPanel giúp bạn chỉ định tài nguyên cho một trang web riêng lẻ, bạn phải tạo ít nhất một gói trước khi bắt đầu tạo trang web. (Khi cài đặt, gói mặc định được tạo)

CyberPanel Package 6

List package

CyberPanel Package 7

Modify Package:

Nếu bạn cảm thấy cần phải sửa đổi các tham số cho gói hiện tại, bạn có thể thực hiện thông qua trang sửa đổi gói.

Từ danh sách, chọn gói bạn muốn sửa đổi và nó sẽ tìm nạp các tham số hiện tại cho gói, một khi bạn hài lòng với các tham số mới, bạn có thể nhấp vào Gói Sửa đổi Gói.

CyberPanel Package 8

Delete package

CyberPanel Package 9

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.