[CRM] Trường “Khách hàng” trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng/thỏa thuận

QUẢNG CÁO

Trường “Khách hàng” trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng / giao dịch

Sử dụng trường Khách hàng trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng / giao dịch để thiết lập liên kết này.

client1.png

Làm thế nào nó hoạt động

Bạn luôn có thể tìm thấy địa chỉ liên hệ hoặc công ty hiện có. Chỉ cần bắt đầu nhập tên của liên hệ hoặc công ty vào trường Khách hàng .

client2.png

Việc tìm kiếm được thực hiện theo tên, số điện thoại và địa chỉ email.

Nếu không tìm thấy gì, bạn có thể tạo liên hệ hoặc công ty mới bằng một cú nhấp chuột.

client3.png

Liên hệ hoặc công ty mới sẽ có một dấu hiệu tương ứng.

client4.png

Nếu bạn đã tạo liên hệ và công ty trong biểu mẫu Thỏa thuận cùng một lúc, Bitrix24 sẽ tự động liên kết chúng.

client5.png

Bạn có thể ẩn một trong các trường bằng cách nhấp vào nút bánh răng cưa.

client6.png

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

tinohost-sieu-sale-mung-sieu-pham