[CRM] Làm việc với khách hàng thường xuyên mà không thiết lập lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng (leads)

Word Image 99

Làm việc với khách hàng thường xuyên mà không thiết lập lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng (leads)

Khách hàng tiềm năng lặp lại (Repeat leads)

Khách hàng tiềm năng lặp lại (repeat leads) là một công cụ tốt nếu bạn có khách hàng thường xuyên. Khi một khách hàng như vậy quay lại để thực hiện một giao dịch mua hàng khác, Bitrix24 sẽ tự động tạo một khách hàng tiềm năng mới với liên kết đến địa chỉ liên hệ của khách hàng. Khách
hàng tiềm năng này sẽ được đánh dấu là “lặp lại”.

Đọc thêm trong bài viết Khách hàng tiềm năng lặp lại .

Cách làm việc với khách hàng thường xuyên mà không tạo khách hàng tiềm năng lặp lại (Repeat leads)

Đôi khi bạn cần lưu lịch sử giao tiếp của khách hàng mà không cần tạo khách hàng tiềm năng mới.

Chỉ cần chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành một liên hệ để làm điều đó. Sau đó, tắt chế độ bán hàng lặp lại trong cài đặt CRM ( CRM> Cài đặt> Khác> Cài đặt khác ).

Tìm hiểu thêm trong bài viết Chuyển đổi khách hàng tiềm năng .

Giờ đây, lịch sử liên lạc sẽ được lưu vào biểu mẫu liên hệ của khách hàng.

Danh sách ngoại lệ

Nếu bạn không muốn thu thập cuộc gọi hoặc email của một số liên hệ nhất định trong CRM, chỉ cần thêm liên hệ này vào danh sách ngoại lệ.

Đã thêm liên hệ vào danh sách ngoại lệ sẽ không bị chặn. Tin nhắn hoặc cuộc gọi được chỉ định với khách hàng tiềm năng (leads) này  sẽ được lưu vào email và thống kê điện thoại của bạn.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong bài viết Danh sách ngoại lệ .

Exit mobile version