[CRM] Làm việc với các thuộc tính của sản phẩm (Product Variants)

Word Image 99

Làm việc với các thuộc tính của sản phẩm (Product Variants)

Khi thêm một sản phẩm vào danh mục, bạn có thể thêm một số loại khác nhau của sản phẩm này. Biến thể là một tùy chọn giúp bạn chỉ định các thông số bổ sung của sản phẩm (màu sắc, kích thước, v.v.). Ví dụ: áo phông có thể có một số biến thể – áo phông xanh lá cây cỡ M, áo phông xanh cỡ L, v.v.

Cách hoạt động

Để thêm một biến thể sản phẩm mới , chuyển đến CRM> Sản phẩm .

Chọn sản phẩm.

Nhấp vào Nút tạo thuộc tính biến thể (Product Variants)  và chọn một trong các tùy chọn.

Chỉ định tên trường và thêm mục danh sách . Nhấp vào Lưu .

Chỉnh sửa hoặc xóa thuộc tính biến thể (Product Variant)

Nếu bạn vô tình tạo biến thể tài sản, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa nó sau này. Đi tới phần Cửa hàng trực tuyến >  di chuột qua nút Danh mục thương mại > nhấp vào Thuộc tính SKU .

Tìm thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa > nhấp vào nút “xem” > chọn hành động bạn cần.

Nhấp vào Thêm biến thể (Add Variants).

Một bản sao của sản phẩm sẽ là tạo. Giờ đây, bạn có thể chỉ định các tham số bổ sung của nó.

Nhấp vào Lưu khi bạn đã định cấu hình các thông số bổ sung.

Exit mobile version