[CRM] Định cấu hình (Configure fields) các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

Word Image 99

Định cấu hình (Configure fields) các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

Khi thêm khách hàng tiềm năng/thỏa thuận/liên hệ mới, bạn cần điền vào các trường trong biểu mẫu phần tử (element) CRM.

Cách định cấu hình (Configure Fields) các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

Biểu mẫu phần tử CRM bao gồm các phần bao gồm các trường.

Bạn có thể thay đổi thứ tự các trường hoặc ẩn các trường mà bạn không sử dụng. Chỉ cần nhấp vào nút Thay đổi :

Sử dụng nút ở bên trái để thay đổi thứ tự các trường. Nhấp vào nút bánh răng cưa > Ẩn để ẩn trường đã chọn.

Sử dụng tùy chọn Chọn trường ở dưới cùng để hiển thị các trường bị ẩn.

Tùy chọn “Hiển thị luôn”

Theo mặc định, khi xem một phần tử CRM, bạn chỉ thấy các trường đã được điền. Ví dụ: nếu bạn chỉ điền vào trường “Họ” khi thêm khách hàng tiềm năng mới, các trường “Tên” và “Tên thứ hai” sẽ không được hiển thị.

Nhưng đôi khi, bạn cần để trống một trường và điền vào sau. Trong trường hợp này, hãy nhấp vào nút bánh răng cưa và kích hoạt tùy chọn Hiển thị luôn :

Hoặc kích hoạt tùy chọn này khi thêm trường mới :

Trường này sẽ được hiển thị ngay cả khi nó không được điền.

Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào điền vào trường này.

Exit mobile version