[CRM] Danh sách ngoại lệ (Exceptions list)

Word Image 99

Danh sách ngoại lệ (Exceptions list)

Đôi khi bạn nhận được các tin nhắn riêng tư tại địa chỉ email công ty hoặc các cuộc gọi riêng đến điện thoại cơ quan của bạn và thông tin về chúng sẽ tự động được thêm vào CRM. Nhưng những cuộc gọi hoặc email này không phải từ khách hàng, vì vậy họ không nên truy cập CRM. Trong Bitrix24, bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng công cụ Exceptions .

Cách thêm số điện thoại hoặc email vào các trường hợp ngoại lệ

Đã xong! Các cuộc gọi hoặc email từ các số điện thoại hoặc địa chỉ email này sẽ không được thêm vào CRM nữa.

Chỉ Quản trị viên mới có thể thêm địa chỉ liên hệ vào trường hợp ngoại lệ.

Cách tạo ngoại lệ mới từ thẻ khách hàng tiềm năng

Bạn có thể thêm khách hàng
tiềm năng vào các trường hợp ngoại lệ ngay từ thẻ khách hàng tiềm năng .

Cả email và số điện thoại sẽ được thêm vào các trường hợp ngoại lệ và khách hàng tiềm năng (leads) này sẽ bị xóa. Khách hàng tiềm năng mới sẽ không được tạo ngay cả khi bạn nhận được cuộc gọi từ số này. Đây là một tính năng thực sự hữu ích nếu bạn đang sử dụng Khách hàng tiềm năng lặp lại (leads).

Thêm vào các ngoại lệ trong Phần “Điện thoại”

Chỉ cần nhấp vào liên kết trong phần Tùy chọn Số và bạn sẽ đến danh sách ngoại lệ.

Exit mobile version