Create FTP Account For Domain – Tạo tài khoản FTP cho một tên miền trên TinoScript

Word Image 99

Để Tạo tài khoản FTP cho một tên miền trên TinoScript, tại giao diện chính menu của tino, bạn chọn :

  1. Manage Domains

Tại menu quản lý các tên miền bạn chọn : 8) Create FTP Account For Domain bằng cách nhập số 8 và bấm phím Enter

Tiếp theo bạn nhập số tương ứng với tên miền muốn tạo tài khoản ftp và bấm Enter.

Hệ thống sẽ tự động khởi tạo và gửi lại cho bạn thông tin đăng nhập :

Giờ bạn có thể sử dụng tài khoản FTP trên để đăng nhập vào các phần mềm FTP .

 

 

Exit mobile version