[cPanel] – Thay đổi ngôn ngữ sử dụng cPanel trong Change Language

Word Image 99

Đối với trường hợp bạn muốn sử dụng cPanel với một ngôn ngữ khác mà không phải tiếng Anh (mặc định) thì việc thay đổi các loại ngôn ngữ được thiết đặt sẳn là điều có thể cần thiết đối với bạn

Truy cập Change Language để thực hiện thay đổi ngôn ngữ.

Nhấn Select A Language để chọn ngôn ngữ của bạn và nhấn Change để lưu, việc thay đổi ngôn ngữ này không làm thay đổi chức năng cPanel.

Exit mobile version