[cPanel] – Tải xuống hoặc khôi phục từng File/Folder với File Backups

Word Image 99

[cPanel] - Tải xuống hoặc khôi phục từng File/Folder với File Backups 1

Trong quá trình thao tác dữ liệu, trường hợp bạn làm hỏng File và cần lấy lại các File cũ trước đây để khôi phục thì điều này sẽ giúp bạn cứu vãn tình hình.

Bằng cách truy cập File Backups tại JetBackup , bạn sẽ thấy các thông tin được liệt kê

Tại đây bạn sẽ thấy các danh sách các bản Backup khả dụng, nhấn  File Manager để xem thông tin chi tiết.

Thư mục Home sẽ hiện ra và bạn sẽ thấy được toàn bộ các dữ liệu mà tài khoản bạn có, lưu ý rằng đây là dữ liệu không bao gồm Email hoặc Database. Bằng cách tích chọn tên File và bạn có thể thao tác tải xuống các phần bạn đã tích chọn hoặc khôi phục ngay trên Hosting để khắc phục lỗi.

Exit mobile version