fbpx

[Cấu hình] Swap Email hoặc số điện thoại trên website

QUẢNG CÁO

Sales Intelligence cho phép bạn chỉ định các số điện thoại hoặc địa chỉ email khác nhau trên trang web của mình cho các nguồn lưu lượng truy cập khác nhau.

Ví dụ, bạn có một trang Facebook. Thêm liên kết trang web của bạn với mã UTM đặc biệt vào thông tin liên hệ.

swap1.png

Trang web của bạn có một khối với thông tin liên hệ chứa số điện thoại và địa chỉ email của bạn.

swap2.png

Bây giờ bạn cần hoán đổi địa chỉ email và số điện thoại này tùy thuộc vào nguồn lưu lượng truy cập để tìm ra cách khách hàng của bạn truy cập trang web.

Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng truy cập

Trước hết, bạn cần gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng truy cập.

Đọc thêm trong bài viết – Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng truy cập.

Mở phần Sales Intelligence> nhấp vào Mail.

assign4.png

Ví dụ: gán một địa chỉ email đặc biệt cho trang Facebook.

swap3.png

Save.

Kết nối trang web

Sau đó, bạn cần kết nối trang web của mình với Sales Intelligence. Nhấp vào Sales Intelligence > Own site.

swap4.png

Chỉ định địa chỉ trang web của bạn> nhấp vào Test site.

swap5.png

Nếu có tiện ích trang web Bitrix24 hoặc biểu mẫu web CRM trên trang web này, nó sẽ được kết nối tự động. Đối với các trang web khác, bạn cần thêm mã đặc biệt trước nội dung thẻ đóng (closing tag body).

Bitrix24 tự động phát hiện tất cả các số điện thoại và địa chỉ email trên trang web.

swap6.png

Click View on site.

swap7.png

Sẽ có một thanh công cụ đặc biệt ở trên cùng.

swap9.png

Danh sách đầu tiên chứa tất cả các địa chỉ email và số điện thoại được phát hiện.

Ví dụ: chọn địa chỉ email và bạn sẽ thấy địa chỉ này nằm ở đâu.

swap10.png

Danh sách thứ hai là cần thiết để kiểm tra xem trang này sẽ trông như thế nào đối với những khách hàng đã truy cập trang web từ trang Facebook của bạn. Như bạn có thể thấy, địa chỉ email được hoán đổi tự động.

swap11.png
Kết quả
Hoàn thành! Khách hàng nhấp vào liên kết trang web của bạn trên trang Facebook sẽ thấy địa chỉ email đã chọn. Nếu ai đó gửi email cho bạn, Bitrix24 sẽ tự động phát hiện rằng khách hàng đến từ Facebook và sẽ hiển thị Facebook> Mail dưới dạng Client Path.
swap8.png

Bạn có thể hoán đổi số điện thoại theo cách tương tự.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.