fbpx

[Cấu hình] Set up UTM tags to Google Ads

QUẢNG CÁO

For advertising expenses specification Google Ads, you need to set up UTM tags on the side of the advertising service.

How to set up UTM tags on Bitrix24

Go to Sales Intelligence > Google Ads > Add source.

add_source.jpg

Go to your Google Ads account, copy the utm_source tag and utm_content=cid|{campaignid}|gid|{adgroupid}|kwid|{targetid}. Add the utm_source and utm_content tags to your website address when you create your ad.

utm_source.jpg

Your site address will be look like the following: https://helpdesk.bitrix24.com/open/13494070/

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.