Cài đặt Teamviewer trên Ubuntu

Word Image 99

Hôm nay TinoHost sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cài đặt Teamviewer trên Ubuntu. Trước tiên bạn chạy lệnh sau để cập nhật các gói và hệ điều hành của bạn

sudo apt update -y  && sudo apt upgrade -y

Khi cập nhật xong các gói và hệ thống của mình, bạn tải bản cài đặt Teamviewer bằng lệnh sau :

sudo wget https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer_amd64.deb

Sau khi tải về hoàn tất, bạn có thể liệt kê file đã tải bằng lệnh :

$ ls | grep teamviewer

teamviewer_amd64.deb

Tiếp theo để cài đặt bạn chạy lệnh sau :

$ sudo apt install ./teamviewer_amd64.deb

Bạn nhấn Y để đồng ý cài đặt .

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể khởi chạy Teamviewer từ terminal bằng lệnh :

$ teamviewer

Khởi chạy chương trình trong hộp tìm kiếm.

Với lần đầu tiên chạy, bạn click Accept để đồng ý với điều khoản và sử dụng.

Cuối cùng sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được giao diện Teamviewer như dưới, bạn có thể sẵn sàng sử dụng.

 

Chúc các bạn thành công.

Exit mobile version