Cách thao tác DNS trên Cloudflare

Word Image 99
Để có thể thao tác với DNS, bạn cần chọn tên miền mà mình cần thao tác tại trang chủ của Cloudflare.
Tại thanh Menu bạn chọn với phần “DNS” để tiến hành thao tác và quản lý DNS.
Trong bảng điều khiển DNS Management cho tên miền của bạn, bạn sẽ được liệt kê các danh sách loại record mà bạn có thể thêm cũng như bạn có thể nhấn “Add record” để thêm mới 1 Record.
Type (loại) : Tại đây bạn sẽ chọn các loại tương ứng mà bạn cần sử dụng như A, AAAA, MX, TXT v.v
Name (tên) : phần này để điền các tên miền của bạn, ví dụ ” @ ” tương ứng với toàn bộ tên miền của bạn,:” * ” tương ứng cho toàn bộ subdomain trên tên miền của bạn, và với các tên khác tương ứng với nhu cầu của bạn.
IPv4 Address(host) : là một địa chỉ có dạng như : 103.130.216.100, hoặc đây cũng là một địa chỉ có dạng như : mailserver.tino.org
TTL : giá trị này bạn có thể để mặc định để có thể sử dụng.
Sau khi thêm record bạn có thể thấy được thông tin của mình ngay tại phía dưới.
Để tên miền của bạn không qua DNS trung gian tại Cloudflare bạn có thể tắt hình đám mây màu CAM <=> XÁM, khi chuyển về DNS Only thì tên miền của bạn có thể kiềm tra được đúng IP thông qua các công cụ kiểm tra DNS, một số trường hợp khi cài SSL bạn cũng nên tắt phần này cho tên miền của bạn để quá trình diễn ra không gặp lỗi.