Cách Import Và Export Database Mysql Bằng Lệnh Trên Terminal 

Word Image 99

Đối với các file sql dung lượng lớn trên 1GB bạn sẽ gặp khó khăn khi import qua giao diện web phpmyadmin khi bị giới hạn upload file của php hoặc bị timeout…
Bài viết này, TinoHost sẽ hướng dẫn bạn cách import file mysql thông qua lệnh command trên terminal.

Kết nối hosting/vps bằng giao thức SSH

+ Bạn truy cập vào hosting bằng tài khoản đã được cấp.

+ Trên bảng điền khiển chọn “SFTP Connection” để lấy thông tin kết nối của hosting

Hoặc tài khoản root của VPS/Server đã được cấp qua email đăng ký dịch vụ.

Trong trường hợp bạn chưa biết sử dụng chức năng “SSH/SFTP Connection” bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn tại đây

Hướng dẫn import và export database mysql

1. Export database (xuất dữ liệu)

Tại terminal bạn nhập vào câu lệnh sau để export dữ liệu:

1mysqldump -u username -p database_name > backup.sql

Khi chạy lệnh sẽ hiện thông báo nhập password, bạn cần nhập password của database để xuất dữ liệu thành công. (khi nhập pass sẽ không hiển thị ký tự nào)

Lệnh sẽ không hiển thị kết quả xuất dữ liệu, để xem kết quả bạn vui lòng dùng câu lệnh sau để hiển thị kết quả: ls -l

2. Import database (nhập dữ liệu)

Tại terminal bạn nhập vào câu lệnh sau để export dữ liệu:

1mysql -u username -p new_database < backup.sql

Nếu lệnh chạy thành công, nó sẽ không tạo ra bất kỳ đầu ra nào. Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong quá trình nhập dữ liệu thì hệ thống sẽ thông báo lỗi và bạn cần kiểm tra lại các thông tin mà quý khách nhập tại câu lệnh

Sau khi import database thành công, bạn truy cập phpMyAdmin kiểm tra dữ liệu đã nhập.

Trên đây là hướng dẫn Export/Import mysql từ terminal qua dòng lệnh. hy vọng bài viết phần nào giúp ít được cho bạn trong quá trình sử dụng dich vụ VPS/Hosting tại TinoHost.

Chúc bạn thành công!

Exit mobile version