fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu mua hàng

Lần khởi chạy và cấu hình đầu tiên

Khi mẫu dòng công việc được khởi chạy lần đầu tiên – hệ thống sẽ yêu cầu quản trị viên định cấu hình các thông số dòng công việc:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu mua hàng 9

Cấu hình quyền truy cập (Access configuration): Quản trị viên Bitrix24 có thể định cấu hình dòng công việc nào sẽ được hiển thị trong Activity Stream và đặt quyền truy cập cho nhân viên Bitrix24 bên trong dòng công việc “Settings”:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu mua hàng 10

Sau khi các thông số quy trình làm việc được đặt, nhân viên Bitrix24 của bạn có thể bắt đầu sử dụng mẫu quy trình làm việc.

Cách gửi Yêu cầu mua hàng

Hồ sơ duy nhất được yêu cầu điền là tiêu đề, nếu muốn, bạn cũng có thể thêm đơn vị tiền tệ, số tiền và tệp:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu mua hàng 11

Nhân viên tham gia phê duyệt quy trình sẽ nhận được yêu cầu mua hàng của bạn ngay lập tức:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu mua hàng 12

Bạn cũng sẽ được cập nhật trạng thái yêu cầu của mình trong Activity Stream của mình:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu mua hàng 13

Có thể tìm thấy tất cả các yêu cầu do bạn thiết lập trong My Workspace>My requests:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu mua hàng 14

Sau khi tất cả nhân viên tham gia vào quá trình chấp thuận yêu cầu – yêu cầu này sẽ được gửi đến người dùng chịu trách nhiệm cuối cùng để thực hiện yêu cầu mua hàng:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu mua hàng 15

Khi yêu cầu được hoàn tất, bạn sẽ thấy cập nhật trạng thái yêu cầu trong Activity Stream và cũng sẽ nhận được thông báo IM:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu mua hàng 16

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist