fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc

Yêu cầu chung và cấu hình công việc dòng

Bạn không thể có nhiều hơn 2 dòng công việc chạy đồng thời cho cùng một phần tử cùng một lúc (ví dụ: không quá 2 dòng công việc Dòng hoạt động cùng một lúc).

Cấu hình Quy trình làm việc

Không giống như các mẫu quy trình làm việc đặt trước khác trong Bitrix24, đây là một biểu mẫu yêu cầu đơn giản mà bạn có thể gửi cho bất kỳ nhân viên nào.

Cấu hình (Configuration): Bitrix24 quản trị viên có thể sử dụng tùy chọn Cài đặt (Setting) để cấu hình quy trình làm việc:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 21

– Đặt quy ước công việc sẽ được hiển thị trong dòng hoạt động:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 22

– đặt quyền truy cập cho nhân viên Bitrix24 – Chuột vào công việc quy định tên (name) > cài đặt (settings):

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 23[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 24

Trang” chỉnh sửa quy trình làm việc” (“edit workflow”) sẽ được mở – mở vào phần truy cập:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 25

Các tùy chọn mới cũng có could be added to the current job (New fields can also be added to the workflow): nhấn vào “công việc của các trường” (“workflow fields”):

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 26

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa các hiện trường hoặc thêm mới các trường :

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 27

Trong biểu mẫu trường mới, bạn nên:

  • đặt tên cho trường mới;
  • chọn loại trường (chuỗi, tệp, ngày, số, danh sách, v.v.);
  • bạn cũng có thể đặt trường là bắt buộc (biểu mẫu sẽ không được gửi cho đến khi nó được điền), nhiều (trường có thể có nhiều giá trị):

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 28

Sau khi trường mới được thêm vào – nó sẽ xuất hiện trong công việc dòng mẫu (yêu cầu):

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 23 [Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 30

Các điều kiện và quy tắc làm việc theo quy định cũng có thể được điều chỉnh:

– sử dụng biểu tượng “quy trình kinh doanh” trong công việc quy định trang:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 31

– nhấn vào dòng công việc tên trong trang mẫu kinh doanh:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 32

– trang chỉnh sửa quy trình mẫu sẽ được mở – tại đây bạn có thể chỉnh sửa quy trình với sự trợ giúp của menu bên phải:

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 23 [Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 34

Vui lòng đọc Khóa đào tạo (Training Course) của chúng tôi để biết thêm thông tin tin tức về việc tạo quy trình kinh doanh.

Hoạt động của dòng công việc Yêu cầu chung

Bạn sẽ cần điền vào các trường bắt đầu sau – tiêu đề (title) và yêu cầu được gửi đến (sent request to), nếu muốn, bạn cũng có thể thêm mô tả và mức độ ưu tiên: [Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 23

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 36

Nhân viên mà bạn đã giải quyết yêu cầu của mình sẽ nhận được yêu cầu ngay lập tức với tab “từ thay đổi” (“refuse”) hoặc “chấp nhận” (“accept”):

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 23 [Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 38

Sau khi người dùng chịu trách nhiệm về các yêu cầu chấp nhận nó, công việc được cập nhật ngay lập tức trong Luồng hoạt động với trạng thái “đã hoàn thành” (“completed”):

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 39

[Workflows] Activity Stream: Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc 23

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist