fbpx

[Workflows] Cài đặt lại quy trình làm việc về mặc định

QUẢNG CÁO

Nếu bạn đã chỉnh sửa quy trình làm việc chuẩn và muốn đặt lại quy trình đó về cài đặt mặc định, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào Workflows > Workflows in Activity Stream> chọn dòng công việc bạn muốn đặt lại về cài đặt mặc định> nhấp vào Actions > Change workflow preferences

    .

    restoreworkflow1.png

2. Click Actions > Delete workflow.

restoreworkflow2.png

3. Quy trình công việc bị xóa. Bây giờ, hãy khôi phục phiên bản mặc định. Nhấp vào Workflows > Workflows in Activity Stream > Workflows directory.

restoreworkflow3.png

3. Chọn quy trình làm việc cần thiết và nhấp vào Install.

restoreworkflow4.png

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.