fbpx

Vị trí các file config trên CyberPanel

QUẢNG CÁO

Litespeed

/usr/local/lsws/conf/httpd_config.conf

/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php53.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php54.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php55.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php56.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php70.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php71.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php72.conf
/usr/local/lsws/conf/phpconfigs/php73.conf

 

Virtual Hosts

/usr/local/lsws/conf/vhosts/

 

FTP

/etc/pure-ftpd
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

 

DNS

/etc/pdns
/etc/pdns/pdns.conf

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.