fbpx

Tường lửa csf trên CyberPanel

QUẢNG CÁO

Tường lừa của CyberPanel tuân theo quy tắc Deny toàn bộ các port, ngoại trừ các port dich vụ đang hoạt động.

Để  xem các port đang mở trên server bạn truy cập: CyberPanel >> Bảo mật >> Tường lửa

Tường lửa csf trên CyberPanel 4

Các chức năng được thưc hiện với tường lửa như sau:

  • Dừng tường lửa.
  • Kích hoạt tường lửa.
  • Tải lại.
  • Thêm/xóa Rules.

Thêm Rule:

Tường lửa csf trên CyberPanel 5

  1. Điền tên của rule.
  2. Chọn giao thức tcp hoặc udp.
  3. Nhập vào Cổng muốn mở.
  4. Click ‘Thêm’.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.