fbpx

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin

QUẢNG CÁO

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 16

CustomBuild là công cụ quản lý phần mềm của DirectAdmin. Nó chủ yếu được chạy qua dòng lệnh cho đến năm 2014, khi một plugin được phát triển để cho phép người dùng quản lý phần mềm của họ thông qua CustomBuild bằng giao diện trên DirectAdmin.

1) Nếu bạn chưa cài đặt plugin này và bạn muốn làm việc thông qua GUI, bạn sẽ muốn làm theo các hướng dẫn được nêu dưới đây để cài đặt nó.

Cài đặt :
Việc cài đặt có thể được thực hiện thông qua bảng điều khiển hoặc thông qua CLI. Cả hai phương pháp được nêu ra dưới đây.

Thông qua Bảng điều khiển DirectAdmin
1) Để cài đặt plugin, đăng nhập vào DirectAdmin với tư cách là người dùng quản trị viên và điều hướng đến Trình quản lý plugin: (Cấp quản trị → Trình quản lý plugin).

Nhấp vào “Thêm”.

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 17Bây giờ, nhập url sau:

http://www.custombuild.eu/plugin/custombuild.tar.gz

Nhập mật khẩu của bạn, đảm bảo rằng “Cài đặt sau khi tải lên” được nhấp và nhấp Cài đặt.
Qua trình terminal
Đăng nhập vào máy chủ thông qua SSH với tư cách là người dùng root và chạy các lệnh sau để cài đặt plugin CustomBuild:

mkdir /usr/local/directadmin/plugins/custombuild
chown diradmin:diradmin /usr/local/directadmin/plugins/custombuild
cd /usr/local/directadmin/plugins/custombuild
wget http://www.custombuild.eu/plugin/custombuild.tar.gz
tar -zxvf custombuild.tar.gz
cd scripts
sh install.sh

 

Tuy nhiên bạn không cần làm những điều trên nếu sử dụng VPS tại TinoHost vì nó đã được “làm sẳn”. !

Tìm hiểu kỹ hơn về Plugin CustomBuild

Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy nút biểu tượng plugin CustomBuild 2.0 trong giao diện Quản trị viên trong phần Tính năng bổ sung:

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 18

Update Sofware

Khi bạn truy cập vào CustomBuild 2.0 – Table đầu tiên hiển thị sẽ gồm các thông tin cập nhật phiên bản mà bạn có thể nhấn “Updrage” để cập nhật / nâng cấp, tuy nhiên tại đây chỉ hiện nếu có phiên bản khả dụng. Còn nếu không có ? – tất nhiên sẽ không hiện gì cả. !

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 19

Build Software

Tại đây bạn có thể tìm các phần mềm riêng hoặc cấu hình mà bạn cần cài đặt để nâng cấp hoặc sử dụng với mục đích chung ( mục đích sử dụng của từng gói cài đặt thì bạn có thể tham khảo thêm hoặc xem qua một dòng mô tả ngắn có tại mô tả ).

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 20

Tiến trình sẽ được thông báo với cửa sổ bật lên, bạn có thể kết thúc kiến trình nếu “nhấn nhầm” hoặc lý do nào đó mà bạn không muốn cài tệp cài đặt này nữa bạn có thể nhấn “Kill Process”

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 21

Edit Options

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 22

Tab Tùy chọn chỉnh sửa là nơi bạn sẽ chỉnh sửa các tùy chọn được chỉ định trong tệp /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf. Đây là nơi bạn chỉ định phiên bản PHP nào bạn muốn cài đặt, trình xử lý PHP nào sẽ sử dụng cho các phiên bản đã chỉ định đó, máy chủ web nào sẽ sử dụng, phiên bản MySQL / MariaDB nào bạn muốn và nhiều tùy chọn khác có sẵn cho bạn.
Dưới đây là danh sách các tùy chọn có sẵn:
Cài đặt PHP
Cài đặt MySQL
Cài đặt máy chủ WEB
Cài đặt ứng dụng WEB
Cài đặt liên quan đến ClamAV
Cài đặt thư
Cài đặt FTP
Cài đặt thống kê
Cài đặt CustomBuild
Cài đặt cronjob
Cài đặt CloudLinux
Cài đặt nâng cao

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 23

Update Software Configuration

Tab Cấu hình phần mềm cập nhật cho phép bạn định cấu hình các thành phần như tệp cấu hình Exim và Dovecot, bật BlockCracking, bật Easy Spam Fighter, viết lại tệp cấu hình máy chủ WEB, bảo mật PHP và xây dựng cron cập nhật quy tắc SpamAssassin.

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 24

Remove Software

Tab Remove Software sẽ hiển thị phần mềm được cài đặt nhưng không được sử dụng trên hệ thống và cung cấp tùy chọn để xóa phần mềm này ra

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 25

CustomBuild Functions

Tab Chức năng CustomBuild sẽ cho phép bạn tùy chỉnh một số cài đặt nhất định cho CustomBuild và DirectAdmin, chẳng hạn như:

Xây dựng plugin CustomBuild
Kích hoạt / cập nhật cronjob CustomBuild
Hiển thị tùy chọn cài đặt.
Đặt máy chủ tải xuống nhanh nhất
Cập nhật DirectAdmin
Cập nhật ứng dụng WEB.
Tập tin cấu hình được sử dụng
Phiên bản CustomBuild
Cập nhật tập lệnh và gói CustomBuild
Cập nhật tập lệnh CustomBuild
Tải gói

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 26

Bạn sẽ thấy đầu ra sau đây khi xây dựng các tùy chọn của bạn.

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 27

Customize Compilation

Tab Tùy chỉnh biên dịch cho phép bạn tùy chỉnh các tệp biên dịch Apache, Dovecot, FTP, cURL, LibXML2 hoặc LibXSLT.
Bạn sẽ chọn tùy chọn Apache nếu bạn cần kích hoạt mô-đun Apache tùy chỉnh.

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 28

Customize Versions

Phiên bản tùy chỉnh cho phép bạn chọn phiên bản của bất kỳ phần mềm được quản lý CustomBuild nào bạn muốn sử dụng.

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 29

Plugin Logs

Và cuối cùng cũng là tab cuối cùng thì plugin logs giúp hiển thị nhật ký sử dụng plugin CustomBuild (không phải nhật ký xây dựng CustomBuild được thực hiện thông qua CLI).

Tìm hiểu về DirectAdmin CustomBuild GUI Plugin 30

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Lê Xuân Hảo

Lê Xuân Hảo

X️in chào, mình là Xuân Hảo 👋 👋 👋
Mình đang công tác tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TINO, hy vọng các thông tin mà mình viết hoặc chia sẻ ở đây có ích cho bạn, chúc bạn một ngày vui vẻ nhé !. ✌️ ✌️

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.