fbpx

[cPanel] – Thêm subdomain (Tên miền phụ) trên hosting cpanel tại TinoHost

QUẢNG CÁO

Phần 1: Thêm một tên miền phụ (Subdomain)

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel và ấn vào Subdomains trong mục Domain

[cPanel] - Thêm subdomain (Tên miền phụ) trên hosting cpanel tại TinoHost 4

Truy cập quản lý Subdomain trong host cPanel

Bước 2: Thiết lập các thông số:

[cPanel] - Thêm subdomain (Tên miền phụ) trên hosting cpanel tại TinoHost 5

Giao diện thêm tên miền con (Subdomain) trong cPanel hosting

Trong Subdomain: Điền tên miền phụ

Trong Domain: Chọn tên miền chính

Document Root: Đường dẫn mà tên miền phụ trỏ tới. Hệ thống sẽ tự điền cho bạn theo tên miền phụ. Tuy nhiên bạn vẫn có thể sửa lại nếu muốn một đường dẫn khác.

Bước 3: Ấn Create để lưu tên miền con

Phần 2: Sửa tên miền phụ (Subdomain) đã thêm

Khi Subdomain được thêm thành công, nó sẽ hiện ở danh sách các Subdomain trong mục Modify a Subdomain

Trong mục này bạn có thể sửa đường dẫn của thư mục mà tên miền phụ trỏ tới hoặc thêm một đường dẫn tuyệt đối cho nó.

[cPanel] - Thêm subdomain (Tên miền phụ) trên hosting cpanel tại TinoHost 6

 

Chúc các bạn thành công.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.