fbpx

[Telephony] Xem nhật ký cuộc gọi (View call logs)

QUẢNG CÁO

Xem nhật ký cuộc gọi

Nếu bạn gặp sự cố với Bitrix24 Telephony và liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24, chuyên gia của chúng tôi có thể yêu cầu nhật ký cuộc gọi. Nhật ký cuộc gọi chứa dữ liệu thống kê và kỹ thuật có thể giúp khắc phục sự cố kết nối.

Cách tải nhật ký cuộc gọi

 1. Nhấp vào Điện thoại> Chi tiết cuộc gọi .calllogs1.png
 2. Để xem nhật ký cuộc gọi, hãy nhấp vào biểu tượng bên dưới cột Chi tiết .calllogs2.pngNếu bạn không thấy cột Chi tiết , hãy nhấp vào bánh răng Cài đặt > đánh dấu vào Chi tiết và nhấp vào Áp dụng .

  calllogs3.png

 3. Nhật ký cuộc gọi sẽ được mở trong tab mới . Sao chép địa chỉ từ thanh địa chỉ của trình duyệt và gửi đến chuyên gia Hỗ trợ của Bitrix24.calllogs2.pngNếu bạn gặp lỗi Không tìm thấy khi cố gắng xem nhật ký cuộc gọi, điều này có nghĩa là nhật ký đã tự động bị xóa (lưu ý rằng nhật ký cuộc gọi được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của chúng tôi lưu trữ không quá 1 tháng).

Trạng thái cuộc gọi

Bitrix24 Telephony sử dụng mã trạng thái phản hồi SIP làm trạng thái cuộc gọi:

 • Cuộc gọi thành công (mã 200) – yêu cầu đã thành công.
 • Cuộc gọi bị bỏ qua (mã 304) – trạng thái này có mã không chuẩn.
 • Cuộc gọi bị từ chối (mã 603) – đích không thể tham gia cuộc gọi, không có điểm đến thay thế.
 • Cuộc gọi bị hủy (mã 603-S) – đích không muốn tham gia vào cuộc gọi.
 • Bị từ chối (mã 403) – máy chủ hiểu yêu cầu nhưng từ chối thực hiện.
 • Số không hợp lệ (mã 404) – không tìm thấy số SIP của người quản lý hoặc không tồn tại.
 • Bận (mã 486) – bộ nhớ đang bận.
 • Địa chỉ không đầy đủ (mã 484 ).
 • Dịch vụ không khả dụng (mã 503) – máy chủ tạm thời không thể xử lý yêu cầu do máy chủ tạm thời quá tải hoặc bảo trì.
 • Tạm thời không khả dụng (mã 480) – bộ nhớ tạm thời không khả dụng, hãy thử lại sau.
 • Yêu cầu thanh toán (mã 402) – không đủ tiền.
 • Bị chặn (mã 423) – máy chủ đang từ chối yêu cầu vì thời gian hết hạn của tài nguyên được yêu cầu làm mới quá ngắn.
 • Không xác định – bất kỳ lý do nào khác.

Trạng thái cuộc gọi được hiển thị trong danh sách Chi tiết cuộc gọi . Bạn có thể xem mã này trong nhật ký cuộc gọi tương ứng.

Nếu bạn sử dụng PBX của bên thứ ba và nhận được mã trạng thái không được liệt kê trong bài viết này, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp SIP PBX của bạn. Hoặc tìm mã này tại đây – Danh sách mã phản hồi SIP .

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.