fbpx

[Telephony] Thêm tín dụng điện thoại (Add telephony credits)

QUẢNG CÁO

Thêm tín dụng điện thoại

Số dư điện thoại của bạn có thể được nạp vào phần Điện thoại> Kết nối :

addcredits1.png

Bạn có thể mua 10 Gói tín dụng điện thoại $ hoặc 30 $.

addcredits2.png

Khi số dư trên Bitrix24 Telephony của bạn giảm xuống dưới $ 3,00, tùy chọn tự động nạp tiền sẽ tự động thêm tiền vào tài khoản của bạn.

Số tiền bạn ghi có đầu tiên vào tài khoản của mình sẽ là số tiền sẽ được nạp tự động (ví dụ: nếu bạn mua 10 đô la tín dụng Bitrix24 Telephony, tài khoản của bạn sẽ bị tính phí lại 10 đô la khi nó giảm xuống dưới ngưỡng). Bạn có thể kiểm tra giá điện thoại Bitrix24 tại đây .

Bạn có thể mua tín dụng điện thoại bằng thẻ tín dụng hoặc qua Paypal :

addcredits3.png

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.