fbpx

[Telephony] Cài đặt: Chặn cuộc gọi (Call interception)

QUẢNG CÁO

Chặn cuộc gọi (Call interception)

Bitrix24 cho phép chặn cuộc gọi cho bất kỳ người dùng nhóm hàng đợi điện thoại nào. Nếu bạn sử dụng softphone trong Bitrix24 Messenger, hãy nhấp vào nút Chặn khi có cuộc gọi đến. Cuộc gọi này sẽ được chuyển cho bạn.

interception1.png

Tính năng này hữu ích nếu đồng nghiệp của bạn đi vắng và họ có cuộc gọi đến. Lưu ý rằng bạn cần biết về cuộc gọi đến này để sử dụng tính năng này (ví dụ: nghe thấy tiếng chuông điện thoại).

Những người dùng được thêm vào cùng một nhóm hàng đợi điện thoại có thể sử dụng tùy chọn chặn cuộc gọi.

Để bật tùy chọn này, hãy nhấp vào Điện thoại> Kết nối> Định cấu hình điện thoại> Nhóm hàng đợi > chọn một nhóm hàng đợi > nhấp vào Chỉnh sửa> Cho phép chặn cuộc gọi trong nhóm hàng đợi này .

callinterception1.png

Nếu sử dụng điện thoại SIP, bạn có thể nhập mã quay số chặn cuộc gọi đặc biệt. Theo mặc định, mã quay số chặn là * 11 , nhưng nó có thể được thay đổi trong Cài đặt điện thoại

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.