fbpx

[Telephony] Các tùy chọn nâng cao (Advanced telephony options)

QUẢNG CÁO

Các tùy chọn nâng cao (Advanced telephony options)

Bitrix24 Telephony chỉ khả dụng cho các gói thương mại. Tùy thuộc vào gói đăng ký Bitrix24 của bạn , bạn sẽ có quyền truy cập vào các tính năng nâng cao nhất định.

Tùy thuộc vào gói hiện tại của bạn, một số hạn chế nhất định áp dụng cho điện thoại. Tất cả chúng đều được đánh dấu bằng biểu tượng “khóa” trong tài khoản của bạn:

crmint1.jpg

 • Bản ghi âm cuộc gọi – giới hạn bản ghi âm có sẵn là 100 cho người đăng ký gói Project + và 500 cho người đăng ký gói Start +. Sau khi đạt đến giới hạn, bạn sẽ không thể ghi âm cuộc gọi tháng này . Những giới hạn này không áp dụng cho các gói còn lại của Bitrix24.
 • Gọi đồng thời cho tất cả nhân viên hiện có – cuộc gọi sẽ được xếp vào hàng đợi cho tất cả nhân viên có sẵn.
 • Đánh giá chất lượng dịch vụ – cho khách hàng cơ hội đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi họ kết thúc cuộc trò chuyện. Bạn có thể tải lên tệp của riêng mình ở định dạng tệp .mp3.
 • Xử lý cuộc gọi nhỡ – chọn bước tiếp theo nếu không có người dùng Bitrix24 nào đã chọn trả lời câu hỏi cuộc gọi – chuyển tiếp tới thư thoại, chuyển tiếp tới điện thoại di động, chuyển tiếp đến một số khác, gửi cuộc gọi trở lại hàng đợi, gác máy.
 • Cho phép chặn cuộc gọi trong nhóm hàng đợi này – nếu một nhân viên hỗ trợ chưa trả lời cuộc gọi thì một nhân viên khác từ nhóm hàng đợi này có thể nhận cuộc gọi và trả lời cuộc gọi đó.
 • Theo dõi nguồn cuộc gọi (CRM) – lấy nguồn cuộc gọi từ số điện thoại (CRM).
 • Trình quay số tự động – tự động quay số điện thoại của những khách hàng đã chọn ‘ danh sách. Sau khi cuộc gọi được trả lời, trình quay số tự động sẽ kết nối cuộc gọi với nhân viên.
 • IVR một công nghệ cho phép Bitrix24 Telephony và CRM tương tác với khách hàng của bạn thông qua nhập liệu bằng bàn phím số. Trong các gói CRM +, Start + Standard , chỉ có hai cấp độ khả dụng trong menu ngôn ngữ.
 • Quyền truy cập điện thoại tùy chỉnh – bạn có thể phân phối quyền truy cập cho nhân viên của mình để thực hiện các cuộc gọi, số liệu thống kê và cài đặt điện thoại.
 • Chọn một số cho các cuộc gọi đi – bạn có thể chọn một số cho cuộc gọi đi trước khi gọi cho khách hàng.crmselect1.jpg

Trong kế hoạch Project + , bạn chỉ có thể tạo một hàng đợi với ba tác nhân. Ngoài ra, trong gói này, các tùy chọn sau không khả dụng:

 1. Gọi đồng thời cho tất cả nhân viên hiện có
 2. Xử lý cuộc gọi nhỡ
 3. Cho phép chặn cuộc gọi trong nhóm hàng đợi này
 4. Theo dõi nguồn cuộc gọi (CRM)
 5. Xuất chi tiết cuộc gọi sang Excel
 6. Trình quay số tự động
 7. Đánh giá của khách hàng về chất lượng của cuộc trò chuyện
 8. IVR

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.