fbpx

Tạo SSL miễn phí trên CyberPanel

QUẢNG CÁO

Để có thể cài ssl miễn phí,  yêu cầu domain phải trỏ về CyberPanel để có thể xác minh domain hoạt động, từ đó  đơn vị quản lý ssl mới  cấp ssl.

Có 2 cách để cài SSL lên website:

Cấu hình SSL khi tạo website

Tạo SSL miễn phí trên CyberPanel 4

 

Cấu hình SSL đối với website có sẵn:

Tại danh sách trang web bạn có thể  click  “Issue SSL” để cài đặt.

Tạo SSL miễn phí trên CyberPanel 5

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.