Sửa lỗi “Sorry, This File Type Is Not Permitted for Security Reasons” trên WordPress

Word Image 99

Bạn nhận được thông báo “Sorry, This File Type Is Not Permitted for Security Reasons” khi bạn cố tải lên một loại tệp không được hỗ trợ trong WordPress theo mặc định.

WordPress giới hạn các loại file bạn có thể tải lên thông qua quản trị viên trang web của mình – hình ảnh, video, tài liệu, âm thanh – vì lý do bảo mật.

Theo mặc định, các loại file mà bạn có thể tải lên là:

Images:

 • .jpg
 • .jpeg
 • .png
 • .gif
 • .ico

Videos:

 • .mp4
 • .m4v
 • .mov
 • .wmv
 • .avi
 • .mpg
 • .ogv
 • .3gp
 • .3g2

Documents:

 • .pdf
 • .doc
 • .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
 • .odt
 • .xls, .xlsx
 • .psd

Audio:

 • .mp3
 • .m4a
 • .ogg
 • .wav

Làm thế nào để xử lý lỗi “Sorry, this file type is not permitted for security reasons” trên WordPress

1. Edit file wp-config.ph

Bạn mở file wp-config.php và thêm trước doạn “/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */” đoạn code sau

define('ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true);

Để hoàn tất quá trình, bạn sẽ cần truy cập trang tổng quan WordPress của mình và đăng xuất khỏi tài khoản WordPress của mình. Sau đó, bạn có thể đăng nhập lại ngay lập tức.

2. Sử dụng plugin

Nếu bạn không muốn chỉnh sửa tệp wp-config.php của mình hoặc bạn muốn kiểm soát nhiều hơn chính xác loại file nào có thể được tải lên trang web của mình, bạn có thể sử dụng plugin  WP Extra File Types

Sau khi bạn cài đặt và kích hoạt plugin, hãy đi tới Settings → Extra File Types trong bảng điều khiển WordPress của bạn.

Ở đó, bạn sẽ thấy một danh sách dài các loại file. Chọn tick loại file mà bạn muốn thể tải lên và sau đó nhấp vào Lưu Thay đổi ở dưới cùng

Sau khi thiết lập hoàn tất bạn có thể upload file lên để kiểm tra nhé.
Exit mobile version