fbpx

[Start] Theo dõi cuộc gọi – Call Tracking

QUẢNG CÁO

Theo dõi cuộc gọi là một công cụ để theo dõi các nguồn khách hàng tiềm năng. Nó giúp đánh giá bạn đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi từ mỗi nguồn (kênh tiếp thị). Tất cả những gì bạn cần làm là phân tích kết quả và phân bổ lại ngân sách tiếp thị nếu cần.

Nó hoạt động như thế nào?

Theo dõi cuộc gọi theo dõi đường dẫn của khách hàng bằng cách sử dụng các số điện thoại khác nhau. Mỗi số được gán cho một kênh marketing hoặc khách hàng cụ thể.

Có hai loại Theo dõi cuộc gọi:

  • Tĩnh (Startic) – mỗi kênh tiếp thị có một số điện thoại duy nhất được gán cho. Ví dụ: có một số điện thoại được đặt trên bảng quảng cáo và số còn lại được sử dụng trong quảng cáo truyền hình. Nếu bạn nhận được một cuộc gọi đến số điện thoại đầu tiên, bạn biết rằng khách hàng này đã nhìn thấy bảng quảng cáo.
  • Động (Dynamic) – mọi khách truy cập trang web đều thấy một số điện thoại duy nhất. Hệ thống tự động hoán đổi số điện thoại. Phương pháp này chỉ có thể được sử dụng cho online marketing.

Bitrix24 sử dụng theo dõi cuộc gọi tĩnh. Theo dõi cuộc gọi tĩnh phù hợp hơn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì nó rẻ hơn và hoạt động không chỉ cho tiếp thị trực tuyến mà còn cho cả tiếp thị truyền thống.

Những số điện thoại nào có thể được sử dụng để theo dõi cuộc gọi?

Bạn có thể thuê các khối gồm 5 hoặc 10 số điện thoại trong Bitrix24.

Giá của số điện thoại phụ thuộc vào quốc gia và thành phố.

Bạn cũng có thể sử dụng các số của riêng mình mà bạn đã mua từ bất kỳ nhà cung cấp nào.

Cách gán số điện thoại cho Source

Mở phần  Sales Intelligence> Call tracking.

calltracking1.png

Ví dụ: gán một số điện thoại cho Instagram.

calltracking2.png

Thêm số điện thoại này vào mô tả tài khoản Instagram của bạn hoặc vào bài đăng trên Instagram. Sau khi bạn nhận được cuộc gọi đến số này, nó sẽ được hiển thị trong trường Đường dẫn khách hàng trong CRM.

calltracking3.png

Trường đường dẫn khách hàng hiển thị lịch sử các hành động của khách hàng.

Ví dụ: một khách hàng nhìn thấy quảng cáo của bạn trên Facebook> truy cập trang web của bạn> xem số điện thoại> gọi cho bạn> thảo luận chi tiết với người quản lý> người quản lý thêm một Deal mới vào CRM.

Thông tin Bán hàng cho phép bạn theo dõi đường dẫn của khách hàng – từ hành động đầu tiên đến giao dịch.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.