fbpx

Bảo mật SSH trên CyberPanel

QUẢNG CÁO

Bảo mật SSH là một việc không thể thiếu đối với người quản trị máy chủ. CyberPanel hỗ trợ đổi cổng SSH, chặn đăng nhập bằng root và lưu khóa SSH.

Máy chủ > Bảo mật > Bảo mật SSH >> Cơ bản :  tại đây bạn có thể đổi  port SSH( mặc định là 22)  và cho phép đăng nhập với tài khoản root vào server hay không.

Bảo mật SSH trên CyberPanel 4

Khóa SSH :  nếu bạn sử dụng ssh-key bạn có thể thêm khóa ssh vào để login thông qua ssh-key, không cần nhập mật khẩu như truy cập ssh thông thường.

Bảo mật SSH trên CyberPanel 5

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.