Speed Cloudflare

Word Image 99
Speed Cloudflare 1

Tổng quát

Nếu trang web của bạn tải chậm, hãy sử dụng các bước sau để khắc phục sự cố:
  1. Kiểm tra máy chủ web gốc của bạn để biết tải quá mức hoặc lưu lượng truy cập. Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn giúp xem xét sức khỏe máy chủ web gốc của bạn.
  2. Sử dụng webpagetest.org để xác nhận xem sự chậm chạp xảy ra thông qua Cloudflare hoặc trực tiếp tại máy chủ web gốc của bạn.
  3. Xem lại các tùy chọn Cloudflare để tối ưu hóa hiệu suất .

Kiểm tra hiệu suất với Webpagetest.org

Bạn có thể sử dụng  webpagetest.org  để khắc phục sự cố tốc độ. webpagetest.org kiểm tra tốc độ trang web và cung cấp dữ liệu về thời gian tải tài nguyên (hình ảnh, CSS, HTML, v.v.). webpagetest.org giúp loại trừ các vấn đề Internet cục bộ như kết nối Internet kém.
Để đánh giá nguyên nhân của sự chậm chạp:

Thử nghiệm với Cloudflare

Nếu Cloudflare hiện được bật để ủy quyền lưu lượng truy cập trang web của bạn (không  tạm thời bị tạm dừng  hoặc bị mây xám), hãy xác định tốc độ trang của bạn thông qua Cloudflare:
1. Truy cập   https://www.webpagetest.org/ .
2. Chọn Vị trí kiểm tra địa lý   và  Trình duyệt  phù hợp với trình duyệt và vị trí của khách truy cập của bạn khi tải trang chậm.
3. Nhập URL cho trang tải chậm và nhấp vào  BẮT ĐẦU KIỂM TRA .
4. Sao chép URL trình duyệt vào kết quả kiểm tra đã hoàn thành của bạn trong trường hợp bạn cần mở một vé với sự hỗ trợ của Cloudflare.

Kiểm tra trực tiếp đến máy chủ web gốc của bạn

Tạm thời tạm dừng Cloudflare  hoặc đám mây xám bản ghi DNS của tên miền phụ trong  ứng dụng DNS của Cloudflare  để kiểm tra hiệu suất trong khi bỏ qua Cloudflare:
1. Truy cập   https://www.webpagetest.org/ .
2. Chọn Địa điểm kiểm tra địa lý   và  Trình duyệt làm Thử nghiệm với Cloudflare.
3. Nhập cùng một URL như được sử dụng cho Thử nghiệm của bạn với Cloudflare và nhấp vào BẮT ĐẦU KIỂM TRA .
4. Sao chép URL trình duyệt vào kết quả kiểm tra đã hoàn thành của bạn trong trường hợp bạn cần mở một vé với sự hỗ trợ của Cloudflare.

Xem lại kết quả tốc độ tải trang

Xem lại tốc độ tải trang trung bình của bạn:
  1. Nhấp vào Lô kết quả đầy đủ  dưới Kết quả hiệu suất .
  2. Cuộn để tải thời gian và xem lại  thời gian trung bình .
  3. So sánh các điều sau đây giữa các bài kiểm tra Cloudflare và nguồn gốc trực tiếp:
4. Xem lại  các tùy chọn Cloudflare để tối ưu hóa hiệu suất .

Auto Minify làm gì?

Auto Minify xóa các ký tự không cần thiết khỏi mã nguồn của bạn (như khoảng trắng, nhận xét, v.v.) mà không thay đổi chức năng của nó.
Giảm thiểu có thể nén kích thước tệp nguồn làm giảm lượng dữ liệu cần truyền cho khách truy cập và do đó cải thiện thời gian tải trang.

Tại sao Auto Minify không hoạt động?

Tính năng Tự động thu nhỏ của Cloudflare có thể cố ý không thu nhỏ một số tập lệnh trong các trường hợp cụ thể để đảm bảo chúng tôi không tạo ra lỗi trong mã trang web của bạn. Trong những dịp này, mã sẽ được gửi chưa hoàn thành:

Rocket Loader làm gì?

Rocket Loader cải thiện thời gian vẽ cho các trang có Javascript. Khách truy cập sẽ có trải nghiệm tốt hơn bằng cách xem nội dung tải nhanh hơn và tốc độ cũng là một yếu tố trong một số bảng xếp hạng tìm kiếm.
Rocket Loader cải thiện thời gian vẽ bằng cách tải không đồng bộ các Javascripts của bạn, bao gồm các tập lệnh của bên thứ ba, để chúng không chặn hiển thị nội dung các trang của bạn.
Exit mobile version