fbpx

So Sánh MariaDB và Mysql

QUẢNG CÁO

Đầu tiên và quan trọng nhất, MariaDB cung cấp nhiều công cụ lưu trữ tốt hơn. Hỗ trợ NoQuery, được cung cấp bởi Cassandra , cho phép bạn chạy SQL và NoQuery trong một hệ thống cơ sở dữ liệu duy nhất. MariaDB cũng hỗ trợ TokuDB , có thể xử lý dữ liệu lớn cho các tổ chức lớn và người dùng doanh nghiệp.

Các công cụ cơ sở dữ liệu thông thường (và chậm) của MySQL MyISAM và InnoDB được thay thế trong MariaDB bởi Aria và XtraDB tương ứng. Aria cung cấp bộ nhớ đệm tốt hơn, điều này tạo ra sự khác biệt khi hoạt động với nhiều đĩa. Các bảng tạm thời cũng sử dụng Aria, giúp tăng tốc các truy vấn phức tạp, chẳng hạn như các truy vấn liên quan đến GROUP BY và DISTINCT. XtraDB của Percona thoát khỏi tất cả các sự cố InnoDB với hiệu suất và độ ổn định chậm, đặc biệt là trong môi trường tải cao.

Các tính năng bổ sung, chưa từng có trong MariaDB cung cấp khả năng giám sát tốt hơn thông qua việc giới thiệu độ chính xác của micro giây và thống kê người dùng mở rộng . MariaDB cũng tăng cường lệnh KILL để cho phép bạn giết tất cả các truy vấn cho người dùng (tên người dùng KILL USER) hoặc để giết ID truy vấn (KILL QUERY ID query_id). MariaDB cũng chuyển sang các biểu thức chính quy tương thích Perl (PCRE), cung cấp các truy vấn chính xác và mạnh mẽ hơn so với hỗ trợ regex tiêu chuẩn của MySQL.

Ngoài nhiều tính năng hơn, MariaDB cũng đã áp dụng một số tối ưu hóa truy vấn cho các truy vấn được kết nối với truy cập đĩa, tham gia hoạt động, truy vấn con, bảng và khung nhìn dẫn xuất, kiểm soát thực thi và thậm chí giải thích các câu lệnh. Để xem những điều này có ý nghĩa gì đối với hiệu suất cơ sở dữ liệu

Dưới đây là  bảng so sánh một số khác biệt giữa Mysql và MariaDB

ParameterMariaDBMySQL
Storage EnginesMariaDB hỗ trợ storage engines mới, điều mà Mysql không cóCó ít tùy chọn storage hơn so với Mariadb
Cải tiến tốc độMariaDB cho thấy một tốc độ được cải thiện khi so sánh với MySQL.

MySQL thể hiện tốc độ chậm hơn khi so sánh với MariaDB.

Phát hành lần đầu

20091995
Hệ điều hành có thể hoạt độngFreeBSD
Linux
Solaris
Windows
FreeBSD
Linux
OS X
Solaris
Windows
Faster cache/indexes

Với công cụ lưu trữ bộ nhớ của MariaDB, một câu lệnh INSERT có thể được hoàn thành nhanh hơn 24% so với MySQL tiêu chuẩn.

memory storage engine của MySQL chậm hơn so với MariaDB.
tốc độ và sức chứa Connection PoolMariaDB đi kèm với thread pool nâng cao có khả năng chạy nhanh hơn và hỗ trợ hơn 200.000 kết nối.

Thread pool được cung cấp bởi MySQL không thể hỗ trợ tới 200.000 kết nối mỗi lần.

Cải tiến ReplicationTrong MariaDB, replication có thể được thực hiện an toàn hơn và nhanh hơn. replication cũng có thể được thực hiện nhanh hơn gấp 2 lần so với MySQL truyền thống.

Phiên bản cộng đồng của MySQL cho phép số lượng chủ đề tĩnh được kết nối. MySQL’s enterprise mới đi kèm với khả năng mở rộng.

New Features/Extensions

MariaDB đi kèm với các tính năng và tiện ích mở rộng mới bao gồm các câu lệnh JSON, WITH và KILL.

Các tính năng MariaDB mới không được cung cấp trong MySQL.

Các tính năng chưa có.MariaDB thiếu một số tính năng được cung cấp bởi phiên bản doanh nghiệp MySQL. Để giải quyết vấn đề này, nó cung cấp các plugin nguồn mở thay thế.

Phiên bản doanh nghiệp của MySQL sử dụng mã độc quyền. Chỉ người dùng của MySQL Enterprise Edition mới có quyền truy cập vào đây.

Priority code

MariaDB không cho phép truy cập vào nội dung riêng tư và là một nguồn đóng.

MySQL sử dụng một số mã độc quyền trong Phiên bản doanh nghiệp của nó.

Data MaskingKhông
Dynamic columnsKhông
MonitoringSQLyogMySQL workbench
RoutingMariaDB MaxScaleMysql Router
AnalyticsMaraiDB ColumnStoreNo
Secondary database modelocument store và đồ thị DBMSDocument store
Git hub stars2.8 k4k
Forks8681.6 K

Công ty nổi tiếng sử dụng

Nrise, Accenture, Docplanner, Grooveshark.Airbnb, Uber Technogloeis, Netflix, Dropbox.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.