fbpx

[RPA] Tự động hoá quy trình: Tạo mới quy trình làm việc

QUẢNG CÁO

RPA: Tạo mới quy trình làm việc

Trước khi tạo dòng công việc RPA mới trong Bitrix24, hãy nghĩ về tất cả các chi tiết: ai có thể bắt đầu quy trình làm việc, ai có thể chỉnh sửa quy trình công việc, những hành động sẽ được thực hiện trên mỗi bước, v.v. Sau đó, trực quan hóa quy trình làm việc trên giấy hoặc tạo sơ đồ tư duy cho quy trình đó.

Đi tới phần Tự động hóa quy trình bằng rô-bốt (RPA) > nhấp vào Quy trình làm việc mới .

[Robotic] RPA: tạo dòng công việc mới

Trong trang Quy trình làm việc mới , bạn cần chỉ định các tham số sau của dòng công việc:

  • Tên quy trình.
  • Người dùng được phép bắt đầu quy trình làm việc.
  • Các trường để điền vào khi bắt đầu. Ví dụ: nếu đó là quy trình phê duyệt nghỉ phép, bạn có thể cần tạo trường Ngày/Giờ mới để nhân viên của bạn có thể chọn ngày nghỉ của họ.
  • Người dùng nào được phép chỉnh sửa quy trình làm việc.
  • Hình ảnh mô tả quy trình làm việc.

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.