Rebuid Vhost Domain Nginx – Cập nhật lại các Vhost nginx cho các tên miền.

Word Image 99

Đôi khi bạn có cấu hình thủ công, hoặc custom lại các cấu hình của Tino, có thể vì lý do gì đó mà bị lỗi cấu hình nginx, trong trường hợp này bạn có thể rebuild lại Vhost, hệ thống sẽ rebuild lại các vhost cho các tên miền bạn đã thêm với cấu hình mặc định ban đầu của hệ thống.

Đầu  tiên  bạn truy cập vào menu Manage Setting Nginx từ menu tino bằng cách bấm phím số5  và Enter.

Tiếp theo bạn chọn tuỳ chọn số 2 và bấm Enter.

Hệ thống sẽ tự động rebuild lại Vhost, bạn không cần thao tác gì thêm nhé.

 

Exit mobile version