fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

[Drive] Drive, File & Quyền truy cập Folder

Theo mặc định, Drive cá nhân chỉ khả dụng cho chủ sở hữu. Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào Drive của mình (tất cả các tệp tin; thư mục trên Drive) và các tệp riêng lẻ & trong Drive của tôi.

Cấu hình quyền truy cập Drive của tôi

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào toàn bộ phần Drive cá nhân từ Cài đặt Drive của tôi (My Drive Settings) > Quyền truy cập (Access Permissions):

driveaccess1.png

Sử dụng tab Thêm để thêm người dùng, nhóm hoặc phòng ban vào danh sách. Nhấp vào Đọc để đặt cấp độ truy cập:

  • Đọc (Read)
  • Chỉnh sửa (Edit)
  • Chia sẻ (Share)
  • Toàn quyền truy cập (Full Access)
  • Thêm (Add)
[Drive] Drive, File & Quyền truy cập Folder 7

Nếu bạn muốn định cấu hình quyền mở rộng cho các tệp riêng lẻ & thư mục, vui lòng sử dụng tùy chọn Bật quyền mở rộng cho các tệp và thư mục riêng lẻ (Enable extended permissions for individual files & folders).

Quyền truy cập tệp hoặc thư mục

Ngoài cài đặt truy cập Drive cá nhân chung, bạn có thể cấp thêm quyền truy cập vào từng tệp hoặc thư mục. Mở menu tệp hoặc thư mục & chọn Quyền truy cập (Access Permissions):

[Drive] Drive, File & Quyền truy cập Folder 8

Trình hướng dẫn cấu hình quyền truy cập sẽ hiển thị các cấp truy cập mặc định được cấu hình chính Drive của tôi kế thừa. Nhấp vào Thêm (Add) để thêm nhiều người dùng, nhóm hoặc phòng ban hơn. Bạn cũng có thể thay đổi cấp độ truy cập kế thừa cho người dùng, nhóm hoặc phòng ban.

[Drive] Drive, File & Quyền truy cập Folder 9

Chia sẻ

Tùy chọn này có sẵn cho CRM +, Project +, Standard và Professional chỉ dành cho người đăng ký.

Nếu bạn cũng muốn tệp hoặc thư mục được kết nối với Drive của đồng nghiệp để họ không cần truy cập Hồ sơ của bạn (Profile) > Drive cá nhân của bạn mỗi lần truy cập tệp, hãy sử dụng tùy chọn Chia sẻ (Sharing).

[Drive] Drive, File & Quyền truy cập Folder 10

Thêm người dùng, nhóm hoặc phòng ban & chọn cấp độ truy cập cho chúng.

[Drive] Drive, File & Quyền truy cập Folder 11

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist