Mẫu bản khai Tên miền Việt Nam

Word Image 99

Mẫu bản khai Tên miền Việt Nam 2022

Mẫu bản khai cho cá nhân


Mẫu bản khai cho tổ chức


Bản khai đăng ký tên miền VN cho Công ty – Tổ chức
Bản cam kết giải trình đăng ký mới tên miền dưới “.name.vn”
Bản cam kết giải trình đăng ký mới tên miền chứa từ khóa nhạy cảm thông thường
Exit mobile version