MariaDB là gì?

Word Image 99

Để có cái nhìn rõ nhất về MariaDB trước hết cần biết về mysql

Mysql là gì?

MySQL phát triển từ nhu cầu vào đầu những năm 1990 cho một cơ sở dữ liệu nhanh, linh hoạt để sử dụng trên web và các ứng dụng. Không có cơ sở dữ liệu phù hợp nào được tìm thấy, vì vậy Michael ăn Monty Hay Widenius đã phát triển một hệ quản trị dữ liệu. Ông gọi nó là MySQL (trong đó My là tên con gái ông + Structured Query Language). SQL là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tương tác với MySQL và nhiều cơ sở dữ liệu khác.

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên internet. Người dùng có thể tải về MySQL miễn phí từ trang chủ. MySQL có nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS,..

MySQL là một trong những ví dụ rất cơ bản về Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).

MySQL được sử dụng cho việc bổ trợ NodeJs, PHP, Perl, và nhiều ngôn ngữ khác, làm nơi lưu trữ những thông tin trên các trang web viết bằng NodeJs, PHP hay Perl,…

MariaDB là gì?

MariaDB là một sản phẩm mã nguồn mở tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí với GNU GPL. MariaDB được phát triển từ sự dẫn dắt của những nhà phát triển ban đầu của MySQL, do lo ngại khi MySQL bị Oracle Corporation mua lại. Những người đóng góp được yêu cầu chia sẻ quyền tác giả của họ với MariaDB Foundation.

MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL, để đảm bảo khả năng hỗ trợ về thư viện đồng thời kết hợp một cách tốt nhất với các API và câu lệnh của MySQL. MariaDB đã có công cụ hỗ lưu trữ XtraDB thay cho InnoDB, cũng như một công cụ lưu trữ mới là storage engines Aria, dự định sẽ là một công cụ giao dịch và phi giao dịch thậm chí có thể bao gồm trong các phiên bản MySQL trong tương lai.

Nhà phát triển chính của MariDB là Michael “Monty” Widenius, một trong những người sáng lập của MySQL AB và là người sáng lập Chương trình Monty AB. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2008, MySQL AB thông báo rằng họ đã đồng ý để Sun Microsystems mua lại với giá xấp xỉ 1 tỷ USD. Việc mua lại hoàn thành vào ngày 26 tháng 2 năm 2008. MariaDB được đặt tên theo con gái của Monty là Maria, tương tự như cách MySQL được đặt tên theo con gái của ông là My

Phiên Bản Mariadb

Số phiên bản của MariaDB tuân theo phiên bản của MySQL đến phiên bản 5.5. Như vậy, MariaDB 5.5 cung cấp tất cả các tính năng MySQL 5.5. Có khoảng cách giữa các phiên bản MySQL từ 5.1 đến 5.5, trong khi MariaDB phát hành phiên bản 5.2 và 5.3.

Sau phiên bản 5.5, các nhà phát triển của MariaDB quyết định bắt đầu một nhánh số 10, nỗ lực để làm rõ rằng MariaDB 10.0 sẽ không nhập tất cả các tính năng từ MySQL 5.6. Tuy nhiên, chúng có thể được nhập vào trong các phiên bản trong tương lai. Vì các tính năng mới đã được phát triển trong MariaDB nên các nhà phát triển đã quyết định cần thay đổi mã số phiên bản chính.

Ưu điểm của MariaDB

MariaDB có sẵn để sử dụng theo GPL, LGPL và BSD. Điều này có nghĩa là nó miễn phí.

Mariadb bao gồm nhiều lựa chọn các công cụ lưu trữ, bao gồm các công cụ lưu trữ hiệu năng cao, để làm việc với

các nguồn dữ liệu RDBMS khác, ví dụ:  Aria, XtraDB, FederatedX, OQGRAPH, SphinxSE, IBM DB2I, Spider, PBXT,…

Nó sử dụng một ngôn ngữ truy vấn tiêu chuẩn và phổ biến do được kế thừa từ Mysql

MariaDB hoạt động được trên nhiều hệ điều hành và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình.

Nó cung cấp hỗ trợ cho PHP, một trong những ngôn ngữ phát triển Web phổ biến nhất.

Nó cung cấp công nghệ cụm Galera, hỗ trợ phân tải database nhằm đáp ứng hoạt động cho các yêu cầu database lớn.

MariaDB cũng cung cấp nhiều hoạt động và lệnh không có sẵn trong MySQL và loại bỏ và thay thế các tính năng ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất.

 

Exit mobile version