fbpx

[cPanel] Hướng dẫn kiểm tra khả năng gửi email trên hosting (Email Deliverability)

QUẢNG CÁO

Chức năng này để xác định sự cố với các bản ghi DNS liên quan đến email cho một hoặc nhiều tên miền của bạn. Hệ thống sử dụng các bản ghi này để các máy chủ khác có thể xác minh nó như một người gửi tin cậy, giúp giảm số lượng email được gửi từ máy chủ này bị đưa vào thư mục spam

Bạn đăng nhập Cpanel theo hướng dẫn sau: https://wiki.tino.org/docs/huong-dan-truy-cap-bang-dieu-khien-cpanel/

Và truy cập Email >> Email Deliverability

kiem-tra-kha-nang-gui-email-tren-hosting

Bạn chọn tên miền cần cấu hình và bấm vào Manage

kiem-tra-kha-nang-gui-email-tren-hosting

Mặc định ban đầu bạn sẽ thấy trạng thái là PROBLEM EXIST do chưa thực hiện cấu hình và bạn cần cấu hình các thông tin theo hướng dẫn với các giá trị tương ứng

DKIM: phần này cho phép bạn quản lý bản ghi DKIM của tên miền. Bạn có thể tìm hiểu về DKIM tại đây

kiem-tra-kha-nang-gui-email-tren-hosting

Bạn thêm bản ghi vào tên miền bằng cách bấm Copy theo các giá trị như sau:

 • Tên record: default._domainkey
 • Loại record: TXT
 • Giá trị record: v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzK2YDQsVbKDsgJMpOHnIKfOGokj3xso8C+WuumlxxWn7GaPIVTKVXKJN37TfMgQ6/yeyq4daLnHGdFJOuZUJJTWMW8YiO7dR6q1XFWq370aW9z49jOO8tRkjN36gB7C62gFo8ToTOnfUQ51VjKjQSwucqDp1wIWcmljNiUBh3osFCEJJrwll9b6ZCMphb6ylVb4/16wFa7jh0lMb3+1z/5XdsgwymmTm/SojduljfRoDFg+bc+lqoDaf5zmlaU/8i4N91VCGlj32enTlI0rc9D80jcdxduGCkGGikm3SEKD4htuEdlVLttWim5x+tCqGtWmrN/4z4cOYO6Uk+rgWIQIDAQAB;

SPF : phần này cho phép bạn quản lý bản ghi SPF của tên miền. Bạn có thể tìm hiểu về SPF tại đây

kiem-tra-kha-nang-gui-email-tren-hosting

Bạn thêm bản ghi vào tên miền bằng cách bấm Copy theo các giá trị như sau:

 • Tên record: @
 • Loại record: TXT
 • Giá trị record: v=spf1 +mx +a +ip4:103.130.216.105 +include:tino.org ~all

Đối với email được sử dụng trên dịch vụ hosting, nếu bạn trỏ về cặp nameserver ns3.tino.orgns4.tino.org thì các bản ghi DKIMSPF sẽ được tự động cập nhật theo cấu hình sẵn có trên hệ thống, trạng thái chuyển sang VALID

kiem-tra-kha-nang-gui-email-tren-hosting

Chúc bạn thao tác thành công nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO

 • Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  Văn phòng đại diện: 42 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0364 333 333
  Tổng đài miễn phí: 1800 6734
 • Email: sales@tino.org
 • Website: www.tino.org

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.