fbpx

Khắc phục lỗi không cài được Plugins hoặc Themes trên website WordPress do sai phân quyền.

Trong trường hợp bạn thực hiện thao tác SSH vào VPS với user root, một số nhận biết lỗi hoạt động khi bạn thực hiện cài Plugins hoặc Themes sẽ yêu cầu nhập thông tin FTP ( như hình )

Khắc phục lỗi không cài được Plugins hoặc Themes trên website WordPress do sai phân quyền. 4

Theo dõi đoạn mã cuối cùng thực hiện tại thư mục gốc của mã nguồn, tại đây mình sẽ thây có phần Markets đang đọc dữ liệu , và mình sẽ thực hiện lệnh sau :

[root@sv public_html]# chown markets: -R *

Sau đó kiểm tra lại và bạn đã có thể thao tác, tương tự nếu bạn thấy user khác bạn chỉ cần thay đổi lại giống với tên đó.

[root@sv public_html]# ll
total 204
-rw-r--r-- 1 root  root   420 Nov 30 2017 index.php
-rw-r--r-- 1 root  root  19935 Jan 1 15:37 license.txt
-rw-r--r-- 1 root  root   7447 Apr 8 18:59 readme.html
-rw-r--r-- 1 root  root   6919 Jan 12 01:41 wp-activate.php
drwxr-xr-x 9 root  root   4096 May 21 14:24 wp-admin
-rw-r--r-- 1 root  root   369 Nov 30 2017 wp-blog-header.php
-rw-r--r-- 1 root  root   2283 Jan 20 20:34 wp-comments-post.php
-rw-rw-rw- 1 markets markets 3181 Jun 13 00:00 wp-config.php
-rw-r--r-- 1 root  root   2898 Jan 7 23:30 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x 4 root  root   4096 May 21 14:24 wp-content
-rw-r--r-- 1 root  root   3847 Jan 9 03:37 wp-cron.php
drwxr-xr-x 20 root  root  12288 May 21 14:24 wp-includes
-rw-r--r-- 1 root  root   2502 Jan 16 00:29 wp-links-opml.php
-rw-r--r-- 1 root  root   3306 Nov 30 2017 wp-load.php
-rw-r--r-- 1 root  root  39574 Apr 15 18:39 wp-login.php
-rw-r--r-- 1 root  root   8403 Nov 30 2017 wp-mail.php
-rw-r--r-- 1 root  root  18962 Mar 28 15:04 wp-settings.php
-rw-r--r-- 1 root  root  31085 Jan 16 11:51 wp-signup.php
-rw-r--r-- 1 root  root   4764 Nov 30 2017 wp-trackback.php
-rw-r--r-- 1 root  root   3068 Aug 16 2018 xmlrpc.php
[root@sv public_html]# chown markets: -R *
[root@sv public_html]# ll
total 204
-rw-r--r-- 1 markets markets  420 Nov 30 2017 index.php
-rw-r--r-- 1 markets markets 19935 Jan 1 15:37 license.txt
-rw-r--r-- 1 markets markets 7447 Apr 8 18:59 readme.html
-rw-r--r-- 1 markets markets 6919 Jan 12 01:41 wp-activate.php
drwxr-xr-x 9 markets markets 4096 May 21 14:24 wp-admin
-rw-r--r-- 1 markets markets  369 Nov 30 2017 wp-blog-header.php
-rw-r--r-- 1 markets markets 2283 Jan 20 20:34 wp-comments-post.php
-rw-rw-rw- 1 markets markets 3181 Jun 13 00:00 wp-config.php
-rw-r--r-- 1 markets markets 2898 Jan 7 23:30 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x 4 markets markets 4096 May 21 14:24 wp-content
-rw-r--r-- 1 markets markets 3847 Jan 9 03:37 wp-cron.php
drwxr-xr-x 20 markets markets 12288 May 21 14:24 wp-includes
-rw-r--r-- 1 markets markets 2502 Jan 16 00:29 wp-links-opml.php
-rw-r--r-- 1 markets markets 3306 Nov 30 2017 wp-load.php
-rw-r--r-- 1 markets markets 39574 Apr 15 18:39 wp-login.php
-rw-r--r-- 1 markets markets 8403 Nov 30 2017 wp-mail.php
-rw-r--r-- 1 markets markets 18962 Mar 28 15:04 wp-settings.php
-rw-r--r-- 1 markets markets 31085 Jan 16 11:51 wp-signup.php
-rw-r--r-- 1 markets markets 4764 Nov 30 2017 wp-trackback.php
-rw-r--r-- 1 markets markets 3068 Aug 16 2018 xmlrpc.php
[root@sv public_html]# cd
[root@sv ~]#

Để có cái nhìn tổng quan hơn, bạn có thể sử dụng lệnh sau để xem thông tin User => website của bạn hoạt động.

[root@sv ~]# ls -l /home

Và tương ứng bạn thực hiện lệnh để thay đổi lại phân quyền

[root@sv ~]# chown -R helloadmin:helloadmin /home/your-domain/public_html

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist