[DirectAdmin] – Hướng dẫn tùy chọn phiên bản PHP cho website trên Directadmin

Word Image 99

Mặc định phiên bản PHP được kích hoạt cho các domain có sẵn hoặc tạo mới là PHP 7.3 . Tuy nhiên  một số trường hợp  mã nguồn yêu cầu hoạt động trên trên 1 phiên bản php khác  bạn có thể   theo tác như sau để set  phiên bản PHP  mong muốn cho website.

Truy cập Directadmin với tài khoản được cấp sau khi gói dịch vụ được kích hoạt(bạn có thể  thấy thông tin đăng nhập chi tiết trong email kích hoạt dịch vụ)

Truy cập mục “Domain Setup” và nhấn chọn domain cần thay đổi  phiên bản PHP (trong ví dụ này  sẽ chọn domain tinohostdomain.ltd để thay đổi phiên bản php mặc định):

sau khi  click vào domain cần  chỉnh sửa phiên bản php, Directadmin sẽ chuyển sang cửa sổ chi tiết về domain, tại đây bạn chọn mục ” PHP Version Selector ”

 

Hệ thống cho phép lựa chọn các bản php bao gồm: PHP 5.6, PHP  7.1, PHP 7.2, PHP 7.3

Bạn chọn phiên bản mong muốn và nhấn “SAVE” để lưu lại (trong ví dụ này domain tinohostdomain.ltd sẽ được set dùng php 5.6 ):

Như vậy là đã hoàn tất  set phiên bản PHP mong muốn hoạt động cho domain được chỉ định. Để kiểm tra phiên bản php đang hoạt động, bạn có thể tạo file với tên info.php tại thư mục chứ mã nguồn và thêm nội dung sau để hiện thị  chi tiết phiên bản php mà domain đang sử dụng:

<?php
phpinfo():
?>

 

Thêm nội dung code vào file info.php

Sau khi lưu lại, bạn có thể truy cập theo domain của mình để kiểm tra phiên bản : yourdomain.com/info.php

 

Exit mobile version