Hướng Dẫn Tổng Đài Ảo – Trạng thái đăng ký hệ thống – Registrations

Word Image 99

Bước 1: Chọn tenant.

Bước 2: Chọn vào menu Status → Registrations

Bước 3: Trong bảng Registrations sẽ thấy được trạng thái login của thiết bị vào Extensions

 

 

Exit mobile version