Hướng Dẫn Tổng Đài Ảo – Theo dõi các cuộc gọi đang diễn ra

Word Image 99

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Status → Active Calls

Bước 3: Trong bảng Active Calls sẽ có thông tin tất cả cuộc gọi đang gọi vào / ra hệ thống

 

Exit mobile version