[Client] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản quản trị trên trang quản lý my.tino.org

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi mật khẩu tài khoản khi đã đăng nhập được vào tài khoản quản trị của mình tuy nhiên mật khẩu có thể chưa được như ý muốn hoặc khó nhớ, bạn có thể tùy chỉnh mật khẩu của mình bằng cách nhấn vào thay đổi mật khẩu.

Sau đó bạn có thể nhập vào mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới tùy theo ý của bạn, Vì đây là tài khoản quản trị dịch vụ nên bạn nên sử dụng các mật khẩu phức tạp kết hợp giữ chữ Hoa, chữ thường, và ký tự hoặc số.

Nhấn lưu và bạn có thể có mật khẩu mới được áp dụng khi hoàn tất.

Trường hợp bạn không nhớ mật khẩu để có thể đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng chức năng quên mật khẩu, thông tin sẽ được gửi về địa chỉ Email mà tài khoản của bạn đang sử dụng.

Hệ thống sẽ gửi Email về địa chỉ Email của bạn, và bạn cần phải kiểm tra thông tin bằng cách truy cập Email của mình.

Truy cập đường dẫn có trong Email và bạn có thể cài đặt lại mật khẩu mới của mình.

Điền vào mật khẩu mới của bạn và bạn đã có thể truy cập với thông tin mật khẩu vừa được khôi phục.

 

 

Exit mobile version