Hướng dẫn tạo chữ ký trên Webmail của dịch vụ Email doanh nghiệp

Để có thể tạo được chử ký trên Email của mình, bạn cần truy cập vào Webmail quản trị mà bạn được cung cấp thông tin truy cập. Đường dẫn truy cập thông thường sẽ là webmail.domain.com, ví dụ như mình hướng dẫn sẽ là webmail.tinohost.com .

Đăng nhập với thông tin truy cập tài khoản mail mà bạn có, bạn sẽ vào được trang quản trị Mail của mình.

Sau khi đăng nhập xong, bạn nhấn vào phần Thiết lập cấu hình như ảnh dưới và tới tab Các nhận diện và phần chữ ký là nơi bạn có thể điền vào các thông tin cụ thể về chữ ký của mình giúp email gửi đi chuyên nghiệp hơn trong quá trình trao đổi thông tin.
Bạn cũng có thể bật chữ ký với định dạng HTML để tùy biến hơn trong soạn thảo chữ ký trông sinh động hơn bằng cách bật nút chữ ký HTML.

Chúc bạn thành công.

Exit mobile version