fbpx

[DirectAdmin] – Hướng dẫn tạo Alias domain trên DirectAdmin

QUẢNG CÁO

Để tạo Alias domain chúng ta truy cập vào mục “Domain Pointers”

[DirectAdmin] - Hướng dẫn tạo Alias domain trên DirectAdmin 5

Tại giao diện “Domain Pointers” Trước tiên cần chọn  domain mà chúng ta cần alias đến

[DirectAdmin] - Hướng dẫn tạo Alias domain trên DirectAdmin 6

Sau khi chọn “Domain Pointers” và lựa chọn domain mong muốn, click vào mục “CREATE DOMAIN POINTER” để bắt đầu thiết lập

[DirectAdmin] - Hướng dẫn tạo Alias domain trên DirectAdmin 7

Các cấu hình cần thiết:

  • Source Domain:  domain sẽ  alias về domain  trên  hosting
  • Create as an Alias: Khi tick nào mục này thì  các truy cập là alias sẽ hiện thị nội dung của website, nếu không tick vào mục “Create as an Alia” thì khi truy cập alias domain  thì khi truy cập sẽ bị chuyển hướng về domain chính.

Bạn  tick vào mục “Create as an Alias” để có thể thực hiện tại alias domain

Sau khi thiết lập hoàn tất,  click CREATE để khởi tạo

[DirectAdmin] - Hướng dẫn tạo Alias domain trên DirectAdmin 8

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.