Hướng dẫn sử lý lỗi “MySQL 1064 Error”

Word Image 99

“MySQL 1064 Error” là lỗi cú pháp. Điều này có nghĩa là có một vấn đề nào đó  MySQL không hiểu bạn đang yêu cầu nó làm gì. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi này nhưng cơ bản nhất là  là lệnh SQL sai dẫn đến MySQL không thể sử lý.

Cách xử lý lỗi “MySQL 1064 Error”

Kiểm tra lệnh SQL

Nguyên  nhân chính xuất phát từ cú pháp lệnh sql nên bạn có thể kiểm tra  lệnh sql bằng các tool trực tuyến: VD tại đây

Kiểm tra tương thích  máy chủ  database khi thực hiện  di dời website.

nếu bạn đang di chuyển trang web WordPress của mình sang một máy chủ mới hoặc di chuyển nó sang một máy chủ khác, bạn sẽ cần thực hiện thêm các bước để tránh gây ra sự cố với cơ sở dữ liệu của mình.

Giải pháp đơn giản nhất là sử dụng plugin migrate bao gồm chế độ tương thích, chẳng hạn như WP Migrate DB 

Bạn có thể tick vào mục “Compatible with older versions of MySQL (pre-5.5)” để tương thích với các phiên bản databse server cũ hơn.

Exit mobile version