Hướng dẫn sử dụng chức năng Forwarders (Chuyển tiếp) trên Email Hosting

08.16.2019-16.50.05

Chào các bạn, ở bài này TinoHost sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng Forwarders trên Email Hosting

Forwarders trên Email Hosting (sử dụng cPanel) thì sẽ có 2 chức năng chính sau đây:

– Forrwarder: Tính năng hỗ trợ gửi bản sao của mọi email nhận được từ địa chỉ này đến địa chỉ khác.

Ví dụ: Chuyển tiếp admin@tinomail.tk đến chuyentiepemail@tinomail.tk.
Khi có 1 email bất kỳ được gửi đến địa chỉ admin@tinomail.tk, email server sẽ tự động tạo thêm 1 bản sao gửi tới địa chỉ chuyentiepemail@tinomail.tk

– Domain Forwarder: Chuyển tiếp email từ Domain này sang Domain khác.

Forrwarder (Chuyển tiếp) trên Email Hosting

Ở hướng dẫn này mình chỉ hướng dẫn sử dụng chức năng Forrwarder (Chuyển tiếp) trên Email Hosting thôi nhé.

Chức năng Domain Forwarder rất hiếm khi sử dụng nên mình sẽ không hướng dẫn.

Bước 1: Đăng nhập vào Email Hosting cPanel, chọn mục Forwarders

Bước 2: Nhập vào địa chỉ email chuyển tiếp và địa chỉ email được chuyển tiếp tới

Chọn Add Forwarder để thêm mới Forwarder, nếu thành công sẽ có thông báo như trên.

Bước 3: Kiểm tra và sử dụng

– Bạn có thể gửi 1 email từ mất từ đâu tới địa chỉ email chuyển tiếp.

Ví dụ: Mình gửi 1 email từ tài khoản Gmail của mình tới tới địa chỉ nhận email là admin@tinomail.tk, đồng thời email server cũng tạo 1 bản sao và gửi tới địa email được chuyển tiếp tới là chuyentiepemail@timomail.tk (như hình)

– Để theo dõi chuyển giao email bạn dùng chức năng Track Delivery để xem chi tiết nhé

– Chọn Show All để xem kết quả báo cáo

Ví dụ: Trong hình trên khi mình gửi email từ tài khoản tien.nguyen@tino.org thì sẽ có 2 email được tạo ra.

+ 1 email gửi trực tiếp đến địa chỉ nhận admin@tinomail.tk
+ 1 bản sao email vẫn được gửi đến admin@tinomail.tk sẽ chuyển tiếp tới địa chỉ email chuyentiepemail@tinomail.tk (như hình phía trên)

Exit mobile version