[DirectAdmin] – Hướng dẫn restore dữ liệu trên hosting DirectAdmin

Word Image 99

Hệ thống DirectAdmin hosting tại TinoHost hỗ trợ backup   7 bản backup trong 7 ngày gần nhất. Backup hệ thống chỉ hỗ trợ thêm, bạn cần chủ động backup dữ liệu  website  để phòng tránh các sự cố  nếu có.

Để restore dữ liệu trên hosting DirectAdmin bạn cần login vào gói dịch vụ và di chuyển đến mục “Backup Manager”

Trong giao diện “Backup Manager” bạn có thể tiến hanh restore file, database, hoặc có thể tải về các bản backup

Các thao tác restore sẽ cần thời gian để  xử lý, sau khi click restore bạn nên chờ đến khi hệ thống hoàn tất để tránh lỗi xảy ra trong quá trình restore.

Exit mobile version