Hướng dẫn cấu hình Email doanh nghiệp trên phần mềm Email của MacOS

Để có thể xem được thông tin truy cập cũng như các thông số kết nối bạn cần có các thông tin này được lấy tại trang quản trị của bạn tại tab Cofigure Mail Client.

Bạn sẽ nhận được các thông tin như bên dưới, ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện kết nối với các ứng dụng mail thông dụng để có thể sử dụng một cách nhanh chóng nhất.

Thêm một vài thông tin bạn cần chú ý thêm trong quá trình sử dụng với 2 giao thức là :

POP

Hành vi mặc định của POP là xóa mail khỏi server. Tuy nhiên, hầu hết chương trình khách chạy POP cũng cung cấp một tùy chọn cho phép để lại một bản sao mail tải về trên server.

IMAP

Hay nói tóm gọn hơn thì IMAP sẽ lưu dữ liệu tại máy chủ và bạn có thể truy cập từ xa với nhiều địa điểm hơn, tiết kiệm dung lượng trên thiết bị của bạn, tuy nhiên bạn cần có kết nối Internet để có thể xem được mail tại một số thời điểm.

Chọn POP nếu:

Chọn IMAP nếu:

Tùy vào nhu cầu sử dụng bạn sẽ chọn hình thức IMAP hoặc POP để sử dụng linh hoạt hơn.

Nếu bạn sử dụng thiết bị MAC OS thì bạn cũng có thể sử dụng được Email bằng cách kết nối vào thiết bị của mình, tại cài đặt bạn chọn phần Internet Accounts.

Nhấn vào Mail Account để thực hiện cấu hình.

Tại đây bạn nhập vào các thông tin kết nối mà bạn có, thông tin này bạn có thể lấy tại trang quản lý : https://mailserver.tino.org:2083

Sau khi điền đầy đủ các thông tin bạn có thể nhấn Sign In để hoàn tất, bạn cũng có thể thực hiện việc gửi Mail thử tới địa chỉ Email khác của bạn nếu có để kiểm tra. Chúc bạn thành công.

Exit mobile version