fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

Hướng dẫn cấu hình DNS domain cho dịch vụ Email doanh nghiệp

Đăng nhập vào tài khoản dịch vụ của bạn tại đường dẫn my.tino,org

Tại phần Tên Miền ở Menu, chọn quản lý tên miền của bạn và tới phần quản lý DNS để có thể cài đặt cũng như chỉnh sửa các thông số về cấu hình. (nếu bạn sử dụng tên miền tại nhà cung cấp khác bạn cũng có thể thao tác tương tự tuy nhiên giao diện có thể sẽ khác so với mô tả hình ảnh).

Hướng dẫn cấu hình DNS domain cho dịch vụ Email doanh nghiệp 11

Bạn có thể thực hiện việc cấu hình nhanh bằng cách nhấn vào nút “Cấu hình Tino Mailserver”, tuy nhiên nếu bạn cần cấu hình thủ công bạn có thể chú ý với các giá trị sau :

Loại Tên Giá Trị
MX @ hoặc domain.com mailserver.tino.org
A webmail 103.130.217.39
CNAME mail mailserver.tino.org

Hướng dẫn cấu hình DNS domain cho dịch vụ Email doanh nghiệp 12

Để cấu hình hoạt động gửi thư tốt hơn, bạn có thể truy cập vào trang quản lý Email server khi đăng ký dịch vụ tại : https://mailserver.tino.org:2083

Nhấn vào Email Deliverability để xem các thông tin cấu hình.

Hướng dẫn cấu hình DNS domain cho dịch vụ Email doanh nghiệp 13

Hướng dẫn cấu hình DNS domain cho dịch vụ Email doanh nghiệp 14

Mặc định ban đầu bạn sẽ gặp các vấn đề được thông báo do chưa thực hiện cấu hình và bạn cần cấu hình các thông tin theo hướng dẫn với các giá trị tương ứng để khắc phục vấn đề, việc cấu hình này sẽ giúp Email bạn gửi đi được xác thực và đánh dấu giúp Email gửi đi không bị vào hòm thư Spam tăng uy tín của thư gửi đi.

Hướng dẫn cấu hình DNS domain cho dịch vụ Email doanh nghiệp 15

Loại Tên Giá Trị
TXT default._domainkey.tinohost.com. v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0B v.v

Thông tin trên chỉ là mô tả, không có giá trị sử dụng nên bạn có thể coppy cấu hình của mình ngay tại trang quản lý.

Sau khi cấu hình xong bạn sẽ thấy có dấu tích màu xanh khi làm mới trang

Hướng dẫn cấu hình DNS domain cho dịch vụ Email doanh nghiệp 16


Hướng dẫn cấu hình DNS domain cho dịch vụ Email doanh nghiệp 17

Loại Tên Giá Trị
TXT tinohost.com. v=spf1 +mx +a +ip4:103.130.217.39 ~all

Sau khi cấu hình xong bạn sẽ thấy có dấu tích màu xanh khi làm mới trang

Hướng dẫn cấu hình DNS domain cho dịch vụ Email doanh nghiệp 18

Hướng dẫn cấu hình DNS domain cho dịch vụ Email doanh nghiệp 19

Như vậy là bạn đã có thể sử dụng Email trên gói dịch vụ của mình sau khi thực hiện cấu hình xong các thông tin để có thể sử dụng.

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist